2022 Mecca Wolves (Pitching)

2022 Mecca Wolves (Pitching)

PlayerWLSVIPBallsStrikesStrike %ERKBBAHAHRAGBOFBOERAWHIP
pakAli Zia0000000.00000000000.000.00
canTaleb Zaidi0000000.00000000000.000.00
canShahid Rahemtulla0000000.00000000000.000.00
canSarfaraz Karmali02014.34891210.57628714440102013.674.04