2020 Mecca Wolves (Pitching)

2020 Mecca Wolves (Pitching)

PlayerGPWLSVIPBallsStrikesStrike %ERKBBAHAHRAGBOFBOERAWHIP
canShahid Rahemtulla00000000.00000000000.000.00